wtorek, 26/9/2023 | 4:49 CEST
You are here:  / Blog / Gimnazjum w Pawonkowie

Gimnazjum w Pawonkowie

post by related

related post

Wizja naszego Gimnazjum

Gimnazjum w Pawonkowie zapewnia swoim uczniom wiedzę na wysokim poziomie nauczania niezbędną do powodzenia w dalszej edukacji i rozwija umiejętności uczniów w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej. Wykształca postawy prospołeczne uczniów, takie jak: otwartość wobec innych, uczciwość, empatię, asertywność, tolerancję, poszanowanie godności własnej i innych, poszanowanie dla tradycji i kultury, altruizm oraz myślenie kategoriami Polaka – Europejczyka.

Misja Gimnazjum w Pawonkowie

Jesteśmy społecznością nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych, jako pełnoprawni członkowie tej społeczności pragniemy, aby nasi uczniowie funkcjonowali aktywnie i twórczo w życiu szkoły, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia z uwzględnieniem jego predyspozycji i możliwości intelektualnych.