wtorek, 26/9/2023 | 5:06 CEST
You are here:  / Blog / Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

post by related

related post

Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Typy windykacji.

Windykacja, z prawnego punktu widzenia, to postępowanie obejmujące działania prawne, których celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której dłużnik wykonuje zobowiązania wobec wierzyciela. Można wyróżnić jej dwa typy: windykacja polubowna i windykacja sądowa.
Windykacja polubowna opiera się na kontakcie z dłużnikiem oraz na badaniu jego spłat. Prowadzone są również mediacje oraz spotkania między dłużnikiem, a wierzycielem. Początkowo windykacja polubowna prowadzona jest w jako miękka, gdzie obywa się bez nadmiernej presji, później jednak windykacja ta nabiera charakteru twardej, gdzie nakładane zostają ostrzejsze sankcje. Windykacja polubowna często kończy się zwróceniem należności przez dłużnika.
Windykacja sądowa to kolejny krok windykacji i następuje, jeżeli dłużnik nie spłaci swojego zobowiązania na etapie windykacji polubownej. Wtedy wierzyciel składa odpowiednie dokumenty do sądu, a następnie uzyskuje nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Jeśli nakaz zaopatrzony jest w klauzulę wykonalności to stanowi podstawę do przekierowania sprawy do komornika. Windykacja sądowa nie zawsze prowadzi jednak do błyskawicznego oddania należności.